欢迎来到莲山文库网!

您当前的位置:

部编版五(下)全册看拼音写词语(附答案)

相关标签:

2021-03-01 更新 10莲券

温馨提示:部分文件查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载不会出现此问题,请放心下载。

上一页 下一页

版权声明:以上文章中所选用的图片及文字来源于网络以及用户投稿,由于未联系到知识产权人或未发现有关知识产权的登记,如有知识产权人并不愿意我们使用,如果有侵权请立即联系:55525090@qq.com,我们立即下架或删除。

简介:1
部编版五(下)全册看拼音写词语(附答案)
2、祖父的园子
hú dié qīng tíng mà zha yīng táo
yú shù chú tou chéng rèn shuǐ piáo
suí yì yīn liáng
yuán gǔn gǔn míng huǎng huǎng
5、草船借箭
dù jì jūn shì wěi tuō zhào bàn
yù jì jǐn jí chéng fá tàn tīng
sī zì bù zhì diào dù shuǐ zhài
nà hǎn jūn lìng zhuàng shén jī miào suàn

2
6、景阳冈
xìng mìng guǐ jì pò làn chǐ xiào
xiōng táng quán tóu sū ruǎn
yī yǐn ér jìn bàn yè sān gēng
10、军神
zhěn suǒ nián líng tǔ fěi shú liàn
bēng dài jīng yí shěn shì shāng shì
shī xíng qīng xǐng chàn dǒu zhǎn xīn
yóu zhōng cāng bái cí xiáng róng xìng
má zuì jì yī zhēn jiàn xiě
yī shēng bù kēng sù rán qǐ jìng

3
11、青山处处埋忠骨
nǐ dìng duàn liàn wèi wèn juàn liàn
bēn fù fán máng tè shū qiān zì
xià yì shí qíng bù zì jīn
13、人物描写一组
shuāi jiāo qī fu pò zhàn jiǎo wàn
zhī tǐ gé jú wú yí zhí zi
hóu lóng
14、刷子李
fěn shuā shī fu jué huó pài tóu
bāo fu shǒu fǎ gǔ diǎn xián jiē
píng zhàng zhī ma shén shèng qīn fàn

4
lòu xiàn hōng rán nán kān xué tú
bàn xìn bàn yí
16、田忌赛马
yī cì děng jí jiān bǎng wā ku
xìn xīn kuā yào jī fěng qīng miè
diào huàn chuí tóu sàng qì
xiōng yǒu chéng zhú dé yì yáng yáng
17、跳水
Huán yóu háng xíng fàng sì mào zi
wéi gān xià hu d... 更多>>

文章作者

xmxhq

游客

文档

4474

粉丝

等级

游客

页数:9 页

大小:204.50 KB

官方客服微信

lianshanwenku

手机浏览

微信公众号

Copyright© 2006-2021 主站 www.5ykj.com , All Rights Reserved 闽ICP备12022453号-30

版权声明:以上文章中所选用的图片及文字来源于网络以及用户投稿,由于未联系到知识产权人或未发现有关知识产权的登记,

如有知识产权人并不愿意我们使用,如果有侵权请立即联系:55525090@qq.com,我们立即下架或删除。