欢迎来到莲山课件网!

您当前的位置:

温馨提示:部分文件查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载不会出现此问题,请放心下载。

2020年中考语文必刷试卷10(含解析河南版)

2020年中考语文必刷试卷
一、积累与运用(共28分)
1.下列词语中加点的字,每对读音都不同的一项是(    )(2分)
A.撒网/抛撒    挨打/尘埃落定    勇冠三军/冠冕堂皇
B.结实/结果    呼吁/长吁短叹    舐犊情深/中流砥柱
C.屏障/屏息    创伤/满目疮痍    积极参与/时不我与
D.狡黠/诘责    伛偻/衣衫褴褛    风驰电掣/提纲挈领
【答案】B
【解析】A.sā/sā;ái/āi;guàn/guān。B.jiē/jié;yù/xū;shì/dǐ。C.píng/bǐng;chuāng/chuāng;yù/yǔ。D.xiá/jié;lǚ/lǚ;chè/qiè。故选B。
2.下列词语中没有错别字的一项是(    )(2分)
A.涅槃    涣散    绿荫场    旁征博引    再接再厉
B.峰拥    翡翠    遥控器    不胫而走    声名鹊起
C.缅怀    通缉    挡箭牌    万籁俱寂    按部就班
D.秘码    辐射    纪传体    浮光掠影    含辛茹苦
【答案】C
【解析】A.绿茵场。B.蜂拥。D.密码。故选C。
3.古诗文默写。(8分)
(1)今诸生学于太学,____________________,父母岁有裘葛之遗,无冻馁之患矣。(宋濂《送东阳马生序》)
(2)____________________,宜付有司论其刑赏,以昭陛下平明之理。(诸葛亮《出师表》)
(3)秋瑾《满江红·小住京华》中,写作者突破家庭牢笼、思量过去八年生活况味的句子是:____________________,____________________。
(4)抗金复国,血洗国耻——这是辛弃疾一生的梦想,更是他一生为之奋斗的事业。他在《南乡子·登京口北固亭怀古》中“____________________,____________________”借用典故,表明自己虽然年老却还是壮志犹存,希望能够为国立功。只可惜徒有“_____________,____________________”(《破阵子为陈同甫赋壮词以寄之》)建功立业之雄心壮志,只能够“把吴钩看了,栏杆拍遍,无人会,登临意”。
【答案】(1)县官日有廪稍之供  (2)若有作奸犯科及为忠善者  (3)四面歌残终破楚  八年风味徒思浙  (4)廉颇老矣  尚能饭否  了却君王天下事  赢得生前身后名
【解析】诗词默写要求:一、不能添字不能少字;二、字的笔画要准确。注意:廪稍、作奸犯科、徒思浙、廉颇、赢、生前身后。
4.名著阅读。(任选一题作答)(4分)
(1)名著中的主要人物,往往具有多面性。从下面人物中任选一个,结合相关情节进行分析。
①宋江(《水浒传》)  ②猪八戒(《西游记》)  ③虎妞(《骆驼祥子》)
(2)凡尔纳在《海底两万里》结尾处写道:“有一天学术进步,这海底是要变为可以自由通行的。”如果有可能实现海底旅行,你最想亲历书中哪一个章节里的情景?请任选一项,结合小说内容和你的阅读感受简要说明。
①《在海底平原上散步》  ②《一颗价值千万的珍珠》  ③《沉没的大陆》  ④《章鱼》
【答案】(1)示例:①宋江,人称“及时雨”,仗义疏财,扶危济困,对来投奔他的人没有不收留的;但后来主动接受朝廷招安,改聚义厅为忠义堂,为了青史留名竟背叛同伴,导致最后的悲剧。
②猪八戒,好吃懒做,一遇困难,就提出散伙回家;但他憨厚忠实,当师徒受阻于流沙河时,他几次潜入水中勇斗妖怪,和孙悟空一起保护唐僧。
③虎妞,大胆泼辣又有心机,如她假装怀孕逼祥子结婚;但她对祥子也有真诚关爱的一面,常变着法子买些新鲜的东西给祥子吃。
(2)示例:①阿龙纳斯一行三人第一次穿上潜水服,走出诺第留斯号(鹦鹉螺号),跟随尼摩船长欣赏海底美景。海水非常清澈,阳光照射下来,可以看见各种美丽的植虫动物和软体动物,脚踩海底草坪非常柔软。我在阅读时对这五彩缤纷的海底世界充满了向往。
②尼摩船长带阿龙纳斯一行三人来到印度洋的珠母沙,数以万计的珠母在这里繁殖,场面壮观。他们还见识了洞里一只孕育着价值千万的珍珠的珠母。最后,尼摩船长在黑鲨嘴下救起采珠人并送他珍珠,尼摩船长无与伦比的胆略和对一个落难者无私的帮助让我钦佩和感动,我希望在这里游览时能再一次感受阅读时的那种激动。
③尼摩船长与阿龙纳斯在黑夜中来到了一个传说中沉没的古老城市的废墟,废墟上还有熔岩在喷发。一个古老的地名唤起了他们对历史的回忆,他们在此陷入沉思。我希望我也能像他们一样,在广袤的废墟上思考悠久的历史和短暂的人生,丰富自己的人生体验。
④海底旅行快结束了,在经历了缺氧的生死考验后,他们又一次遇到了危险,七只巨大的章鱼围困了诺第留斯号,尼摩船长带领大家与章鱼搏斗,一名船员不幸被章鱼卷走,尼摩船长流下了眼泪。读到这里,我觉得海底旅行是勇敢者的行动,我喜欢冒险,希望能感受那一份惊心动魄。
【解析】(1)此题考查的是对人物的理解。每个人都是优缺点并存的,这里结合内容分析他们的优缺点即可。示例:①宋江:施耐庵塑造的宋江是一个多重性格的人物。在他的一生中,我们会时常看到他身上的矛盾性,施耐庵抓住这一系列的矛盾来刻画宋江性格的多重性。一般读者都认为宋江是个忠义双全的人。他明处为大家办事,暗处结交江湖大盗,这是他性格中虚伪狡诈的一面。②猪八戒:优点:八戒性格温和,憨厚单纯,力气大,缺点:好吃懒做,爱占小便宜,贪图女色,经常被妖怪的美色所迷,难分敌我。③虎妞:优点:勇敢直爽,有气魄。缺点:不够细心,专横,悍妇。
(2)此题考查的是对文章情节的感知。解答时结合所给故事情节,首先加以概括简述,然后简单谈谈感想即可。
5.阅读下面材料,按要求答题。(4分)
《中国诗词大会》是最近比较火的节目,观看《中国诗词大会》,人们在赞叹之余,不禁会问:这些选手怎么会记得住那么多的诗句?答案看似很简单:潜心钻研,反复记诵。除此之外,        。这些选手对那些意境深邃、画面唯美的诗词,会怀有一种浓厚的兴趣。正是这种兴趣,激发了他们学习诗词,促使他们去读、去思、去积累,从而获得丰厚的积淀和精神力量。
(1)材料中画线句有语病,请写出修改意见。(2分)
(2)在上面文字的横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整、连贯。(2分)
【答案】(1)句子结尾处加“的动力”
(2)关键还在于兴趣。(意思对即可)
【解析】(1)“激发了他们学习诗词”缺少宾语中心语,应在句尾加上“的动力”。
(2)本题考查根据情境补写语句。结合前面的问句“这些选手怎么会记得住那么多的诗句?”后面是回答,除了潜心钻研,反复记诵外,还有什么方法?结合后文语境“会怀有一种浓厚的兴趣”“正是这种兴趣,……从而获得丰厚的积淀和精神力量。”可见与“兴趣”有关,可填写“关键还在于兴趣”。
6.阅读下面材料,按要求答题。(8分)
(1)给下面新闻拟写一个标题。(不超过30个字)
2018年1月2日,中央环保督察组向新疆、西藏反馈督察情况,标志着自2015年12月在河北开展试点至今,历经2年时间4批次,中央环保督察已经实现31个省份全覆盖。作为党中央、国务院加强环境保护工作采取的一项重大举措,中央环保督察以层级高、力度大和“敢于动真碰硬”之势在地方搬起了“环保风暴”,解决了一批各地群众反映强烈的环境污染和破坏问题,有力推动了环保责任落实,促进了生态文明建设。
(2)右图是中国环境标志图形,仔细观察主体部分(汉字和英文除外),写一段解说文字。要求:说明内容包含构成要素及寓意。
 
【答案】(1)中央环保督察已实现31个省份全覆盖
(2)中国环境标志图形由中心的“山、绿水、太阳及周围的十个环组成。图形的中心结构表示人类赖以生存的环境;外围的十个环紧密结合,环环相扣,表示公众参与,共同保护环境;同时十个“环”字与环境的“环”同字,其寓意为“全民联系起来,共同保护人类赖以生存的环境”。
【解析】(1)此题考查学生拟写新闻标题的能力。给新闻拟写标题其实质就是对新闻导语的高度概括与归纳。因此,只要快速而准确地找出新闻话语材料中的导语句(或段),再在此基础上,筛选出有效的要点(或关键)信息,即什么人发生了什么事,既要简明扼要,又要抓住主要内容。本题结合导语句“历经2年时间4批次,中央环保督察已经实现31个省份全覆盖”概括作答。
(2)此题考查学生理解标志的能力。概括标志内容,要做到语言简明,画面上有什么就描述什么,不要加入自己的看法,不宜进行想象虚构,只需把漫画内容客观地描述出来。注意题目的要求:说明内容包含构成要素、造型特点及其含义。构成要素为:中心的青山、绿水、太阳及周围的十个环。造型特点及含义:中心结构表示人类生存环境,外围的十个环紧密结合,表示公众同心同德,携手并肩,共同保护环境;同时,十个环的“环”字与环境的“环”同字,既别出心裁,又寓含丰富,耐人寻味。
二、现代文阅读(共28分)
(一)阅读下文,完成下列小题。(16分)
我只能陪你到这里
①从四岁起,小年就在附近的医学院体育馆学习打羽毛球。
②我家通往体育馆的那条路,先前就是普通小路,突然推土机开来,推山移海,灰沙满天,走过去一步一个脚印。南方多雨,我打伞,伞离小年太高她会淋到,她打伞,我又怕伞针撞我眼睛,只好给她裹上雨衣,我把伞正正地、低低地覆她头顶上三寸,自己半个身子湿个透。
③推土机的消失和它的出现一样突然,眼前多了一条敞亮的六车道大路,人行道上铺了砖,还在零星地挖坑种树植草坪,但都是小打小闹了。而小年,已经九岁多。我说:“小年,路修好了,以后打球不要妈妈送了。”小年很惊骇:“不行!不行!不行!”来回拉扯了几盘锯,最后商量好了,我送她到医学院门口,里面车辆甚少,行人都是大学生哥哥姐姐,安全得很。她下课后,我再去门口接她。
④到点了我稍微磨蹭下,等到了楼底下,她已经扛着羽毛球拍、拎着水杯进了院子,看到我很高兴:“妈妈,你不是说在门口等我吗?医学院门口没有,我以为你在小区门口,原来你在楼门口呀!”
⑤一路无恙,下一次,我索性建议她全程独自往返。听着她咚咚咚下楼,我脑子里的“妈妈地图”自动启动,为她导航:出大门右拐,直行五十米,等绿灯过马路——呀,万一她看还是红灯就闯了,万一她忘了左顾右盼——当然我是讲过千百次的,可她要是忘了呢?
⑥匆忙披衣追下楼。一出院子就着急地往远看:她刚刚走到路口,正好是绿灯,她就大摇大摆过去了。新路,车辆不多,两边的高楼都隔得很远,她个小人儿,走得趾高气扬,完全是“千山我独行”的气势。
⑦快下课的时候,我听见窗外“刷拉拉”,是樟树新生的绿叶,痛快地淋在雨里。推开窗,雨声夹着风声,是一声声的提醒。院子里有人没打伞,只是低着头,稍稍加快脚步。
⑧我忍了忍,拗不过自己,抄伞出门。大路上,迎面来位老先生,打把伞,手里还提把伞,突然站住脚向马路对面喊。我循声望去,是位老太太,正拿随身的包挡着头,碎步快走。听到被喊,老太太抬头也向老先生喊回来。不断有车来来往往,把他俩的喊话切得七零八碎,两人就全靠比手画脚。老先生扬起手里的伞猛摇,意思是:我来给你送伞。老太太就一直摆手,往前指,往路口指:有护栏,你也过不来。虽然,也许在心里,他与她,都很想惊喜交集地在马路中间抱个满怀。
⑨在体育馆的小年看到我,一脸不以为然:“不是说好我自己回去的吗?你怎么来了?”我竟然气短:“下雨了呀,我给你送伞。”她三两步走到雨地里,仰脸承接细密的雨点,快快活活地喊:“我最喜欢这样的雨了,我不要打伞。”我莞尔:其实,这样的雨我也喜欢。像女孩子的小嗔小喜,遇着了或恼或笑,都是可爱事儿。避着躲着,徒留一身干爽,又图了个什么。
⑩她走得雄赳赳气昂昂,我也收了伞,在后面跟。经过每个烂熟的路口,经过一蓬蓬盛放的花,经过绿荫深深的小树林,经过雨里还照旧闪烁的红绿灯……她的小辫子随步伐一甩一甩,我亦步亦趋,乐观地想:羽毛球班看来是再也不必接送了。下一个她独去的培训班是什么?离家20分钟的书法班吧!那再下一个呢?
⑪总有一天,每一次的出发是她自己整理所有行囊,自己决定行程,自己踏上迢迢长路,身边是爱她、喜欢她的同路人。而我,会微笑止步,对她说:我只能陪你到这里了。
7.“我”送小年时的心理可谓是跌宕起伏。请将相关情节填写在下面横线处。(4分)
(1)“我”鼓励九岁多的小年自己去体育馆学习打羽毛球,小年表现出惊骇,很不情愿。“我”内心平静。
(2)______,“我”内心担忧。
(3)______,“我”内心欣慰。
【答案】(2)小年独自去体育馆,走得趾高气扬
(3)下雨天“我”下课去接小年,小年一脸不以为然,走得雄赳赳气昂昂。
【解析】本题考查对信息的筛选和概括。由⑤⑥段中“一路无恙,下一次,我索性建议她全程独自往返”、“她个小人儿,走得趾高气扬”等内容,可概括出:小年小年独自去体育馆的情形;由⑧⑨⑩段中的“一脸不以为然:‘不是说好我自己回去的吗?你怎么来了?’”“她走得雄赳赳气昂昂,我也收了伞,在后面跟。”等内容可概括出:下雨天“我”下课去接小年,小年一脸不以为然,走得雄赳赳气昂昂的情形。
8.结合语境,品析第⑤段画线句子中加点词语的表达效果。(4分)
【答案】两个“万一”形象地写出“我”对小年的担心,表现了“我”对女儿的爱。
【解析】本题考查语句赏析能力。要从词语体现出的人物心理活动入手,“万一”两次出现,形成反复,写出“我”担心女儿路上有危险的心理活动,是母爱的体现。
9.读第⑥段和第⑨段:从人物描写的角度,结合相关语句进行赏析。
第⑥段:________
第⑨段:________
【答案】第⑥段:运用神态描写,“匆忙”“着急”表现了“我”对女儿的担心。“大摇大摆”“趾高气扬”表现了女儿的勇敢。
第⑨段:运用语言描写,通过“我”和女儿的对话,表现了女儿的成长。“雄赳赳气昂昂”这样的神态描写,表现了女儿的勇敢和自信。
【解析】本题考查从人物描写的角度,对语句进行赏析。第⑥段:“匆忙披衣追下楼。一出院子就着急地往远看”中的“匆忙”“着急”是神态描写,写出了母亲对女儿独自去体育馆的不放心;“她就大摇大摆过去了”、“她个小人儿,走得趾高气扬”是动作和神态描写,表现了小年能够独自上学,很自信,也表现了她向往独立的意识。第⑨段:“不是说好我自己回去的吗?你怎么来了?”我竟然气短:“下雨了呀,我给你送伞。”写的是母女间的对话,是语言描写,表现了女儿开始独立。“雄赳赳气昂昂”神态描写,写出了女儿走回家时的样子,表现了女儿的勇敢和自信。
10.结合文章内容,分析结尾段蕴含的教育理念。(4分)
【答案】示例“自己整理”“自己决定”“自己踏上”表现了孩子总有一天会离开父母的羽翼,独立生活,身为家长对孩子要勇敢放手,让孩子养成独立的习惯。
【解析】本题考查结尾段的含义。此题要结合对文章主旨的掌握来进行理解,本文通过让女儿逐步走向独立,表达了要培养孩子的自立意识和能力的主题,标题“我只能陪你到这里”点明了这个主旨,再联系生活实际,孩子总要长大和独自面对生活,该放手时就放手。可据此回答。
(二)阅读下面文段,回答问题。(12分)
“有益”与“有趣”
①通俗地说,“有益”,就是有好处、有帮助,是一种好影响、好功效;“有趣”,就是有意思、有乐趣,是一种好心情、好感觉。大凡心智健康的人,都希望做有益的事情,要么有益于自己,要么有益于他人和社会,要么兼而有之;一个组织也通常是通过开展一些有益的活动,来推动组织目标的实现。人类都有好奇心,都希望从事有趣的事情。但在现实生活中,有益的事情不一定有趣,有趣的事情也不一定有益,只有做好“有益”与“有趣”的结合,有益的事情才能更深远、更持久、更有影响力,有趣的事情也才能更有魅力、更有品质、更有吸引力。
②要把有益的事情做得有趣。不能因为有益,就理直气壮,就不讲方法和艺术,搞强推硬灌。知识传授、演讲报告,无疑都是有意义的事情,但不问对象、不考虑受众心理,只会是言者谆谆,听者藐藐。化解矛盾、凝聚人心,也无疑是有益的工作,但不用别人易于接受的方式去对待,其结果只会走向良好初衷的反面。学习思考、调查研究,也是有益的活动,但不找新旧知识连接点、不搞学思结合、不联系实际,就很难学到真谛,很难发现真理,很难掌握和运用规律。孔子曰“知之者不如好之者,好之者不如乐之者”,讲的就是要善于将有益的事情做得有趣,让人对有益的事情产生兴趣。在具体实践中,就是要善于让复杂的事物简单化、抽象的理论大众化、宏伟的蓝图具体化、枯燥的道理趣味化、严肃的话题轻松化。
③要把有趣的事情做得有益。有趣的事情往往使人轻松、让人愉快,人们很容易接受和参与。但有趣的事情并不都是好事情,却有雅与俗、高与低、对与错之分。饭桌上的浑段子,固然可以引人一笑,但也就变俗了。那些鼾声大赛、喝酒大赛等,虽然热闹非凡,但给人的感觉却是啼笑皆非。那些热衷传播隐私和八卦消息的行为,虽然能满足人们的猎奇心,却使人感到庸俗。诸如此类,都是与文化、文明、道德相背离的趣味,都属于低级趣味,无益于身心健康,无益于社会良好风气的形成。要把有趣的事情做得有益,就必须用先进文化的特质来观照,从精神文明建设的要求来着手。
④要将“有益”与“有趣”相结合,说起来容易做起来难。它要求策划者、组织者不仅要有能力与水平,而且要有智慧与韬略。而要达到此境界,则必须多思考,多学习,多实践,多修养,明白什么是真善美,什么是假恶丑,掌握为人处事的方法与技巧,做到“事自明”“气自华”“品自高”“艺自多”。倘如此,人们必定会从“有益”中享受“有趣”,在“有趣”中获得“有益”,既能受到好影响、取得好效果,又可享受好体验、收获好心情。
11.文章的中心论点是什么?(3分)
【答案】要做好有益与有趣的结合。
【解析】本题考查论点。论点是表达观点的陈述句。一般位于题目、开头、结尾,或者可以结合文章中重点句子进行概括总结。本文题目是:“有益”与“有趣”,这是本文的论题。结合第一段“只有做好‘有益’与‘有趣’的结合,有益的事情才能更深远、更持久、更有影响力,有趣的事情也才能更有魅力、更有品质、更有吸引力”可以明确二者的关系,并概括出论点:要做好有益与有趣的结合。
12.第②段画线句运用的论证方法是什么?有什么作用?(3分)
【答案】用道理论证的论证方法,具体有力地论证了“要把有益的事情做得有趣”的观点。
【解析】本题考查论证方法。(1)方法判断。引用了孔子的话,是道理论证。(2)作用。举出孔子的话,有力地证明了“要把有益的事情做得有趣”的观点,增强文章的说服力,更可信。
13.请简要写出文章的论证思路。(3分)
【答案】第①段作者通过分析“有益”与“有趣”的概念,提出有益与有趣相结合的论点。第②段论述要把有益的事情做得有趣,第③段论述要把有趣的事情做得有益,最后作者论述将“有益”与“有趣”相结合的方法就是多思考,多学习,多实践,多修养。
【解析】本题考查论证思路。先分段,结合论点、论据、论证方法、总结等几个角度来分。(1)第一段提出并解读“有益”“有趣”两个概念,进而提出了论点:要把有益和有趣结合起来。(2)第二段运用了道理论证,引用孔子的话证明了分论点:要把有益的事情做得有趣。(3)第三段运用举例论证的方法,举出一些有趣却无益的事情,证明分论点:要把有趣的事情做得有益。(4)第四段总结全文,总结地说将“有益”与“有趣”相结合的方法就是多思考,多学习,多实践,多修养。
14.如果用以下材料作为本文论据,你认为放在哪一段合适?请简述理由。(3分)
因为对苹果落地感兴趣,牛顿最终创立了物理学的奇迹:由于对互联网感兴趣,最终造就了马云的淘宝帝国。
【答案】放在第③段。因为材料论述的是第三段中“如何把有趣的事情做得有益”的观点。
【解析】本题考查论据。论据是为了论点服务的。材料举出了牛顿和马云因为兴趣,分别在各自的领域取得了成就,突出了兴趣的重要作用。和文章第三段的观点“要把有趣的事情做得有益”关系密切,牛顿和马云的成就都对社会有贡献,告诉了人们如何把有趣的事情做得有益。
三、古诗文阅读(共14分)
阅读下面两个语段,完成下列小题。(10分)
[甲]鱼,我所欲也;熊掌,亦我所欲也,二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也。死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不辟也。如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者何不用也。使人之所恶莫甚于死者,则凡可以辟患者何不为也!由是则生而有不用也;由是则可以辟患而有不为也。是故所欲有甚于生者,所恶有甚于死者。非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。
一箪食,一豆羹,得之则生,弗得则死。呼尔而与之,行道之人弗受;蹴尔而与之,乞人不屑也。万钟则不辩礼义而受之,万钟于我何加焉!为宫室之美,妻妾之奉,所识穷乏者得我与?乡为身死而不受,今为宫室之美为之;乡为身死而不受,今为妻妾之奉为之;乡为身死而不受,今为所识穷乏者得我而为之:是亦不可以已乎?此之谓失其本心。
[乙]君子之自行也,动必缘义,行必诚①义。孔子见齐景公,景公致廪丘②以为养。孔子辞不受,入谓弟子曰:“吾闻君子当功以受禄。今说景公,景公未之行③而赐之廪丘,其不知丘④亦甚矣。”令弟子趣⑤驾,辞而行。孔子布衣也,官在鲁司寇。万乘难与比行,三王之佐不显焉⑥,取舍不苟也夫!
[注释]①诚,同“成”,实行。②廪丘:齐国地名,③未之行:没有采纳我的主张。④丘:孔子名丘,⑤趣;同“驱”。⑥万乘难与比行,三王之佐不显焉:万乘之君的品行难与比肩,三王辅臣的名节没有比他显扬。
15.下列各组句子中,加点词语意思相同的一项是(    )(2分)
A.故不为苟得也/余因得遍观群书
B.故患有所不辟也/又患无硕师名人与游
C.鱼,我所欲也/寡人欲以五百里易安陵
D.舍鱼而取熊掌者也/土地平旷,屋舍俨然
【答案】C
【解析】A.得:动词,获得;得到;取得。与“失”相对。/能;能够。B.患:祸患/担忧。C.欲:想/想。D.舍:动词,舍弃;放弃/房屋。故选C。
16.把下面的句子翻译成现代汉语。(2分)
非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。
【答案】不仅贤人有这种本性,人人都有,不过贤人能够不丢掉罢了。
【解析】本题考查翻译语句。解答时一定要先回到语境中,根据语境读懂句子的整体意思,然后思考命题者可能确定的赋分点,首先要找出关键实词、虚词,查看有无特殊句式,运用“留”“删”“调”“换”“补”的方法,直译为主,意译为辅。并按现代汉语的规范,将翻译过来的内容进行适当调整,达到词达句顺。重点词语:非独,不仅。是,这。
17.语段甲中鱼和熊掌分别比喻什么。(3分)
【答案】“鱼”代表“生”,“熊掌”代表“义”。
【解析】本题考查对文章内容的理解。结合内容可知:作者用“鱼”比喻“生”,用“熊掌”比喻“义”,通过类比,形象生动地引出了本文的中心论点——舍生取义。
18.孔子为什么不肯接受景公赐给他的供养之地呢?请用语段甲中的语句回答。(3分)
【答案】万钟则不辩礼义而受之,万钟于我何加焉!
【解析】本题考查学生对文言文内容的理解与分析的能力。答题时需要通晓全文大意。孔子辞不受,入谓弟子曰:“吾闻君子当功以受禄。今说景公,景公未之行而赐之廪丘,其不知丘亦甚矣。”可以看出孔子认为:无功不受禄。寻找甲文中能表现这一意思的句子是:万钟则不辩礼义而受之,万钟于我何加焉!
阅读下面一首词,完成下列小题。(4分)
渔家傲·秋思
塞下秋来风景异,衡阳雁去无留意。四面边声连角起,千嶂里,长烟落日孤城闭。
浊酒一杯家万里,燕然未勒归无计。羌管悠悠霜满地,人不寐,将军白发征夫泪。
19.请你说说词的上阕是如何围绕“异”来写景的?(2分)
【答案】词的上阕围绕“异”字写了雁去无留意、边声四起、城门早闭之景,为下文抒情作了铺垫。
【解析】本题考查理解诗歌内容。做此题要熟读全诗,理解诗词内容。一个“异”字,统领全部景物的特点:秋来早往南飞的大雁,风吼马啸夹杂着号角的边声,崇山峻岭里升起的长烟,西沉落日中闭门的孤城。作者用近乎白描的手法,描摹出一幅寥廓荒僻、萧瑟悲凉的边塞鸟瞰图。
20.全词抒发了作者怎样的思想感情?(2分)
【答案】抒发了守边将士思念家乡而又想建功立业的复杂感情。
【解析】本题考查诗歌的思想情感。一般要通过景物描写,体会作者的思想情感。词的上片写的是边塞风景,下片“浊酒一杯家万里,燕然未勒归无计”写出了征人矛盾的心情,既思念家乡又为国担忧。“羌管悠悠霜满地,人不寐,将军白发征夫泪”一句更体现了对家乡的思念之情。
四、作文(50分)
21.任选一题作文。(50分)
(1)题目:我品尝到了      的滋味
要求:①请先把题目补充完整,然后作文。②除诗歌外,文体不限。不少于60字。③文中不得出现真实的人名、校名、地名。
(2)读下面材料,然后作文。
己所不欲,勿施于人。(《论语》)
己欲立而立人,己欲达而达人。(《论语》)
读了上面材料,你有什么联想或感悟?请任选角度,自定立意,自拟题目,写一篇文章。
要求:①除诗歌外,文体不限。600字左右。②文中不得出现真实的人名、校名、地名。
【立意指津】
(1)《我品尝到了      的滋味》是一道半命题作文。首先补充题目,题目中“品尝”在这里不是味觉上的体验,而是心灵上的感受。所以可以补充的词语很多,例如:成功、劳动、分享、担当、奋斗等等。将题目补充完整后,即确立了文章的中心。接着着手选材,选材可以从生活中选择,选择自己经历的小事,这样才能写出真情实感。选择好材料,安排组材,组材时安排好详略。文章重点放在“品尝”的过程和之后的心情上。注意运用细节描写和心理描写使文章出彩。
(2)这是一个材料作文。对于材料作文,首先阅读材料,然后从材料中搜集信息作为抓手立意。“己所不欲,勿施于人。”可以理解为自己不愿承受的事也不要强加在别人身上。从中体现的应该是一种“宽以待人”的态度。“己欲立而立人,己欲达而达人”可以理解为自己的脚要先站稳,才能够扶起摔倒的人,自己要先腾达,具备帮助他人的能力,才能去帮助和周济需要帮助的民众。从中体现的是一种仁义和宽厚的精神。选择立意点之后,确定体裁,这篇文章适合写一篇议论文。开头首先提出中心论点,然后从不同方面加以论证,最后归纳总结。

点评:

+1
0

分享:

文档格式:doc

下载文档
版权申诉 举报

版权声明:以上文章中所选用的图片及文字来源于网络以及用户投稿,由于未联系到知识产权人或未发现有关知识产权的登记,如有知识产权人并不愿意我们使用,如果有侵权请立即联系:55525090@qq.com,我们立即下架或删除。

客服服务微信

55525090

手机浏览

微信公众号

Copyright© 2006-2020 主站 www.5ykj.com , All Rights Reserved 闽ICP备12022453号-30

版权声明:以上文章中所选用的图片及文字来源于网络以及用户投稿,由于未联系到知识产权人或未发现有关知识产权的登记,

如有知识产权人并不愿意我们使用,如果有侵权请立即联系:55525090@qq.com,我们立即下架或删除。